OUR TOPPERS
CBSE Class – XII Board Examination Session 2018-19
Komal Kaushik 96.8%
Prajakta Srivastava 95.6%
Unnati Singh 95.2%
Kaamaskshi Mishra 95%
Aman 93.8%
Khushi Singh 93.6%
Prashansha Singh 93.4%
Soumya Soni 93.4%
Akshra Misra 93.2%
Harshika Yadav 93%
Prashant Chandra 92.8%
Shreyansh Mathur 92.2%
Anmol S. Bhadoria 91.8%
Suryaansa Gupta 91.4%
Aditya Raj Soni 91%