CBSE Class – XII Board Examination
Subject Toppers
 
Subject Name Percentage
English Akshra Mishra 95%
History Unnati Singh 100%

Psychology
Komal Kaushik 100%
Prashansha Singh 100%
Mihir Mishra 100%


Physics
Aman 95%
Prashant Chandra 95%
Shreyansh Mathur 95%
Soumya Soni 95%
Chemistry Md Abdullah 97%


Math
Anmol Singh Bhadoria 95%
Prashant Chandra 95%
Sanchita Rawat 95%
Shreyansh Mathur 95%
Soumya Soni 95%
Biology Prajakta Srivastava 99%


Bst
Aditya Raj Soni 95%
Priya Kumari 95%
Nawazish Fatima 95%
Yogesh Chaturvedi 95%
Accountancy Yogesh Chaturvedi 93%
Economics Unnati Singh 99%
Computer Science Prashant Chandra 99%P.Ed
Unnati Singh  98%
Kaamakshi Mishra 98%
Kushi Singh 98%
Prashansha Singh 98%
Harshika Yadav 98%
Aparna Shukla 98%
Md Abdullah 98%


CBSE Class – X Board Examination
Subject Toppers
 
Subject Name Percentage
English Ananya Chatterjee 99%
Hindi Srishti Agrawal 98%
Maths Srishti Agrawal 100%
Science Anjali Tiwari 99%

S.ST
Anjali tiwari 100%
Srishti Agrawal 100%
Varun Sapra 100%


Computer Science
Anjali Tiwari 100%
Srishti Agrawal 100%
Satvik Pandey 100%
Varun Sapra 100%